///کارت سیستم سانترال Panasonic KX-TDA0190

کارت سیستم سانترال Panasonic KX-TDA0190

861,000تومان

سنجش

توضیحات

کارت آپشنال که برای استفاده برای کارت KX-0191.KX-0192استفاده میشود

هرکارت امکان قراردادن ۳کارت اپراتور خودکار را فراهم می آورد.